Email

Механичен дозатор за таблетки CDT

Хлоринатор/броминатор за обществени басейни.
Chain size: Tooltip
Цена:
Цена: 1622,20 лв.

16632
2090508105929
3090508105929

Описание

Хлоринатор/броминатор за обществени басейни.
Механичен дозатор под налягане за хлор/бром на таблетки.
Възможност за монтаж на филтриращата система на байпас или директно на нагнетателната линия.
Лесно за зареждане, лесна и безпроблемна експлоатация.
Възможност за монтаж на съществуващи системи.
Ръчно регулиране на дебита, възможност за автоматизиране на процеса чрез монтиране на PoolWatchBasic (33512).
Предлага се допълнителен комплект за моделите - предпазни клапани, които предпазват от създаване на свръхналягане в уреда от хлорните газове.
Допълнително - предлага се дебитомер, който се монтира на уреда, и дава възможност за следене на дебита, преминаващ през хлоринатора/броминатора.

Ревюта