Email

НАПРАВИ СИ САМ - материали за облицовка и оборудване за сауна

Комплект материали за облицовка и оборудване за сауна - НАПРАВИ СИ САМ. Количествата на материалите са изчислени за стандартно облицоване и оборудване на готово помещение. За сауни с размери 1.50 х 1.50м, 2.00 х 1.50м, 2.00 х 2.00м, 2.00 х 2.50м. Височина 2.10 м.
diys_1
file_16

Описание

Комплектът включва:

- Финландски смърч за обшивка /смърч 14 mm.; 2.1 m/
- Екзотично дърво за пейки /абачи/
- Дървени профили за конструкцията (бичмета) /4.5 x 4.5 см./
- Дървени профили за скара на пода /смърч 18 mm.; 2.1 m/
- Врата за сауна Harvia
- Печка за сауна с вградено управление Spa Zone
- Камъни за сауна
- Комплект аксесоари за сауна- дървено ведро, черпак, комбиниран термо-хигрометър, пясъчен часовник
- Осветление за сауна
- Дървен абажур за сауна
- Топлоизолация /вата с фолио/ за сауна

Количествата на материалите са изчислени за стандартно облицоване и оборудване на готово помещение.

Материал..............................................1.5*1.5 м.........1.5*2.0 м.........2.0*2.0 м.........2.0*2.5 м

* смърч за скара 18 mm./2.1 m..............12.6 л.м.........12.6 л.м.........16.8 л.м.........18.9 л.м

* смърч за обшивка 14 mm./2.1 m/......201.6 л.м.......235.2 л.м.......268.8 л.м.......302.4 л.м.

* абачи за пейки.....................................32 л.м............40 л.м............40 л.м............50 л.м

* дървен профил (бичмета)....................90 л.м.........108 л.м..........108 л.м..........126 л.м

* вата с фолио........................................12.5 м2.........15.5 м2.........18 м2...........21 м2

* печка с вградено
управление Spa Zone..............................4.5 kW..........6 kW..........6 kW..........8 kW

Ревюта